Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu


Książka teleadresowa

Rejestracja
Wydawanie zaświadczeń (ZUS, OPS)

Agnieszka Jadach
e-mail: a.jadach@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 526
    
Rejestracja
Dodatek aktywizacyjny

Hanna Łyżwa
e-mail: h.lyzwa@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 526

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
PFRON

Marta Piątas
e-mail: m.piatas@pupnt.pl
Telefon: 61 44 515 25
 
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia
Karolina Witucka
e-mail: k.witucka@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 512
 
Prace Interwencyjne
Małgorzata Jokś
e-mail: m.joks@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 511

Prace Interwencyjne
Daria Łuczak
e-mail: d.luczak@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 511

Staże
Roboty Publiczne
Prace Społecznie Użyteczne

Katarzyna Oszejko
e-mail: oferty@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 523

Szkolenia
Oferty pracy

Agnieszka Cemborowska
e-mail: oferty@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 522

Wypłata stypendium stażowego
Zobowiązania ZUS

Dorota Spychała
e-mail: d.spychala@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 525
 
Zatrudnianie cudzoziemców
Jadwiga Dymowłok-Kozecka
e-mail: j.dymowlok-kozecka@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 531
 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Bogumiła Sprywa
e-mail: b.sprywa@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 530

Obsługa osób bezrobotnych
       
Karolina Witucka (A, B, C, D, L)
e-mail: k.witucka@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 512
    
Julia Wnorowska (E, F, G, H, I, J, Ł)
e-mail: j.wnorowska@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 512
       
Natalia Trojanek (K, M)
e-mail: n.trojanek@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 520
    
Małgorzata Jokś (P, R, S, O, N)
e-mail: m.joks@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 511
    
Daria Łuczak (Sz, Ś, T, U, W, Z, Ż, Ź)
e-mail: d.luczak@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 511
 

Sekretariat
e-mail: biuro@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 500
Fax: 61 44 51 535

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę