Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu


6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu

ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl
 

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu jest czynny:

  • od poniedziałku do piątku - w godzinach 7:30 – 15:30

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu przyjmuje interesantów:

  • od poniedziałku do piątku - w godzinach 8:00 – 14:00

Rejestracja, wydawanie zaświadczeń (ZUS, OPS)
Agnieszka Jadach
e-mail:    a.jadach@pupnt.pl
Telefon:    61 44 51 526
    
Rejestracja, dodatek aktywizacyjny
Hanna Łyżwa
e-mail:    h.lyzwa@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 526

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, PFRON
Marta Piątas
e-mail: m.piatas@pupnt.pl
Telefon:    61 44 515 25
 
Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy
Marta Paluszak
e-mail: m.plauszak@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 505
 
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia
Karolina Witucka
e-mail: k.witucka@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 512
 
Prace interwencyjne
Małgorzata Jokś
e-mail: m.joks@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 511

Prace interwencyjne
Daria Łuczak
e-mail: d.luczak@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 511

Wypłata stypendium stażowego, zobowiązania ZUS
Dorota Spychała
e-mail: d.spychala@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 525
 
Zatrudnianie cudzoziemców
Jadwiga Dymowłok-Kozecka
e-mail: j.dymowlok-kozecka@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 531
 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Bogumiła Sprywa
e-mail: b.sprywa@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 530

Obsługa osób bezrobotnych
       
Karolina Witucka (A, B, C, D, L)
e-mail: k.witucka@pupnt.pl
Telefon:61 44 51 512
    
Julia Wnorowska (E, F, G, H, I, J, Ł)
e-mail: j.wnorowska@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 512
       
Natalia Trojanek (K, M)
e-mail: n.trojanek@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 520
    
Małgorzata Jokś (P, R, S, O, N)
e-mail: m.joks@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 511
    
Daria Łuczak (Sz, Ś, T, U, W, Z, Ż, Ź)
e-mail: d.luczak@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 511
 

Sekretariat
e-mail: biuro@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 500
Fax: 61 44 51 535

 


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę