Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu


5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu

ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl
 

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu jest czynny:

  • od poniedziałku do piątku - w godzinach 7:30 – 15:30

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu przyjmuje interesantów:

  • od poniedziałku do piątku - w godzinach 8:00 – 14:00
Dyrektor
Bogumiła Sprywa
e-mail:b.sprywa@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 530

Rejestracja
Wydawanie zaświadczeń (ZUS, OPS)

Agnieszka Jadach
e-mail: a.jadach@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 526
    
Rejestracja
Dodatek aktywizacyjny

Hanna Łyżwa
e-mail: h.lyzwa@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 526

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
PFRON

Marta Piątas
e-mail: m.piatas@pupnt.pl
Telefon: 61 44 515 25
 
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia
Karolina Witucka
e-mail: k.witucka@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 512
 
Prace Interwencyjne
Małgorzata Jokś
e-mail: m.joks@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 511

Prace Interwencyjne
Daria Łuczak
e-mail: d.luczak@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 511

Staże
Roboty Publiczne
Prace Społecznie Użyteczne

Katarzyna Oszejko
e-mail: oferty@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 523

Szkolenia
Oferty pracy

Sława Brychcy
e-mail: oferty@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 522

Wypłata stypendium stażowego
Zobowiązania ZUS

Dorota Spychała
e-mail: d.spychala@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 525
 
Zatrudnianie cudzoziemców
Jadwiga Dymowłok-Kozecka
e-mail: j.dymowlok-kozecka@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 531
 
Zatrudnianie cudzoziemców
prace sezonowe
informacja starosty

Honorata Buchwald
e-mail: h.buchwald@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 531

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych

Monika Pelc
e-mail: m.pelc@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 502

Specjalista ds. programów - stażysta
Anna Paszke
e-mail: a.paszke@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 523

Obsługa osób bezrobotnych
       
Karolina Witucka (A, B, C)
e-mail: k.witucka@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 512

Karolina Gabryelczyk (D, E, F, G)
e-mail: k.gabryelczyk@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 512
     
Natalia Trojanek (H, I, J, K, L)
e-mail: n.trojanek@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 520

Julia Wnorowska (Ł, M. N, O, P, R,)
e-mail: j.wnorowska@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 520
    
Małgorzata Jokś (S, Ś, SZ, T, U, W, Y, Z,Ź,Ż)
e-mail: m.joks@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 511
   
Sekretariat

e-mail: biuro@pupnt.pl
Telefon: 61 44 51 500
Fax: 61 44 51 535

 


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę