Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Dokumenty do stażu oraz dofinansowania dojazdów do pracy finansowanych ze środków projektu pilotażowego.

W ramach projektu pilotażowego " Profesjonalne doradztwo gwarantem sukcesu w karierze zawodowej " finansowane są dla osób młodych od 18 do 30 roku życia innowacyne...

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty PUP   Tytuł:  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu nowotomyskiego w ramach...

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.1 Aktywizacja...

PROJEKT PILOTAŻOWY "PROFESJONALNE DORADZTWO GWARANTEM SUKCESU W KARIERZE ZAWODOWEJ"

PROJEKT PILOTAŻOWY "PROFESJONALNE DORADZTWO GWARANTEM SUKCESU W KARIERZE ZAWODOWEJ" Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu informuje, że otrzymał dofinansowanie...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę