Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej - Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu. Szczegóły w załączniku. ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej - Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu. Szczegóły w załączniku. ...

Ogłoszenie o naborze wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (nabór zakończony)

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu, w II profilu pomocy.

Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

Nabór wniosków na organizację prac interwencyjnych dla 3 osób przeprowadzony zostanie 20.09.2017 r.   Wnioski złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane. Co to są prace interwencyjne i jaki jest ich główny cel? Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę z częściowym...

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu informuje, że zostały ostatnie wolne miejsca na szkolenie grupowe finansowane ze środków EFS PO WER (dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w wieku 18-29 lat, dla których ustalony został II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy, nie...

OGŁOSZENIE - NABORY NA SZKOLENIA GRUPOWE

NABORY NA SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ogłasza nabory na szkolenia grupowe ...

PRZEDŁUŻENIE naboru wniosków na refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ogłasza nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy z Funduszu Pracy dla osób długotrwale bezrobotnych. Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie od 13.09.2017 r. DO ODWOŁANIA Wnioski, które wpłyną do Urzędu po zakończeniu naboru nie będą...

,,Fundusze Europejskie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej"

Powiatowy Urząd Pracy informuje o spotkaniu organizowanym przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu pt .  Fundusze Europejskie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarcze.   Spotkanie odbędzie się 20 września 2017 r . w godz. 10.00-12.00 w Nowym Tomyślu. ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej - Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (kurs indywidualny)

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG dla 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu. Szczegóły w załączniku. ...

KFS - nabór wniosków

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM TOMYŚLU   informuje o terminie naboru wniosków o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - REZERWA dnia 08.09.2017r.   *Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

Wyświetlanie 1 - 10 z 121 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę